Autor Komiksu o Gminie Nowy Żmigród – Paweł Rospond ze Szkoły Podstawowej w Makowiskach został laureatem konkursu „Podkarpacie - tutaj mieszkam. 20 lat województwa podkarpackiego. Nasze osiągnięcia i wyzwania”

W dniu 19 grudnia 2019 r. Paweł Rospond  - uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Makowiskach, zdobywca III miejsca wraz z tatą - panem Krzysztofem Rospondem oraz dyrektorem szkoły - panem Marcinem Wierdakiem wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród w organizowanym przez Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego i Urząd Marszałkowski w Rzeszowie konkursie „Podkarpacie - tutaj mieszkam. 20 lat województwa podkarpackiego. Nasze osiągnięcia i wyzwania”. Impreza miała miejsce w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nagrody wręczali: Jego Magnificencja pan prof. dr hab. Sylwester Czopek - rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego i ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych. Podczas gali finałowej Paweł miał możliwość poznać wielkie osobistości świata nauki, zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcia, poznać autorów innych nagrodzonych prac oraz ich dzieła. Ponadto zwiedził Uniwersytet Rzeszowski oraz udzielił, pierwszego w swoim życiu, wywiadu do Akademickiego Radia Feniks fm. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

pobrane 3

Zdobywcy pierwszych miejsc w konkursie otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 1600 zł, a pozostali laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przedmiotem konkursu „Podkarpacie - tutaj mieszkam. 20 lat województwa podkarpackiego. Nasze osiągnięcia i wyzwania” było stworzenie pracy, której tematem przewodnim miał być wpływ na poszczególne osoby, rodziny, społeczności lokalne i regionalne czy osobiście - na uczestnika konkursu przemian zachodzących w województwie podkarpackim, zaistniałych osiągnięć i pojawiających się wyzwań w okresie ostatnich dwudziestu lat. Praca konkursowa mogła mieć formę: prezentacji multimedialnej, pamiętnika, postera, filmu, fotografii lub cyklu fotografii, bloga, komiksu, utworu literackiego lub inną formę dzieła artystycznego.

Celem konkursu było m.in. kształtowanie wiedzy na temat województwa podkarpackiego, przyczynianie się do budowania wśród młodych osób tożsamości regionalnej i lokalnej, rozwijanie twórczej aktywności młodzieży oraz zdobycie nowych umiejętności. W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz studenci uczelni wyższych z terenu województwa. Prace oceniane były m.in. pod względem zgodności z zaproponowanymi tematami, oryginalności, samodzielności oraz kreatywności.

W konkursie wzięło udział troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Makowiskach: Aleksandra Kasprzyk z kl VI, która napisała fragment pamiętnika, Anna Musiał z kl VI, która przygotowała kolaż oraz Paweł Rospond z kl IV, autor komiksu o tematyce konkursowej. Opiekunem artystycznym prac konkursowych uczniów była pani Anna Bajorek, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Makowiskach.

20191220 113420

            Komiks Pawła to efekt ponad dwutygodniowej pracy: przygotowywania ilustracji  i napisów, wyszukiwania potrzebnych informacji, omawiania i przedyskutowywania własnych pomysłów z nauczycielem. Spośród wielu ciekawych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej gminie w ciągu ostatnich lat Paweł wybrał kilka, które miały szczególne znaczenie dla niego i jego bliskich oraz kolegów i przyjaciół, i które mocno utkwiły mu w pamięci (świetlice wakacyjne, dożynki powiatowe, budowa Otwartych Stref Aktywności         na terenie gminy, utworzenie Sanktuarium Bł. Ks. Władysława Findysza, kapłana i męczennika czy otwarcie hali sportowej), i przedstawił je w postaci „Teleexpressu” prezentowanego widzom, nadając wszystkiemu formę komiksu. Musiał zatem połączyć w jednej pracy cechy komiksu jako tekstu kultury oraz cechy telewizyjnego programu informacyjnego, co dla ucznia IV klasy szkoły podstawowej było niemałym wyzwaniem. Sukces Pawła jest przykładem nie tylko talentu ale przede wszystkim pracowitości i systematyczności. Jest także przykładem, a nawet wzorem lokalnego patriotyzmu, rozumianego i widzianego oczyma dziecka.

Cieszymy się z sukcesu Pawła, jesteśmy z niego dumni.

Serdecznie gratulujemy Pawłowi oraz jego Rodzicom.

pobrane 120191125 023238

 

                                        Zapraszamy do galerii.

                                                                                                        Anna Bajorek